Informacje organizacyjne 2017-08-18T11:36:06+00:00

INFORMACJE OGRANIZACYJNE

WAŻNE TERMINY

Proszę  pamiętać o poniższych terminach:

  • przesłanie wpisu do Katalogu Wystawców – jak najszybciej po podpisaniu formularzy, wraz z podpisanymi formularzami zgłoszeniowymi nie później niż do 03.11 2017 r.
  • zgłoszenie Współwystawcy – do 03.11 2017 r.
  • wniesienie wszystkich należnych opłat – do 17.11.2017 r.

W przypadku korzystania przez Wystawcę z zewnętrznego wykonawcy zabudowy stoiska:

  • przesłania do biura Organizatora planu zabudowy stoiska do akceptacji – do 30.10. 2017r.
  • poinformowania Organizatora o zabudowie wyższej niż 2,5m – do 30.10. 2017r.
  • przesłanie dokumentów poświadczających zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów użytych do budowy i wyposażenia stoiska – do 30.10. 2017 r.

MONTAŻ STOISK

Montaż stoisk odbywać się będzie od  30.12.2017 r. od godziny 8.00 do 22.00, przy czym elementy wielkogabarytowe tylko do godziny 16.00.
Demontaż stoiska, eksponatów i wyposażenia można będzie rozpocząć dopiero po zakończeniu targów –  03.12.2017 od godziny 17.00.

Demontaż prosimy zakończyć do godziny 24.00 w dniu 04.12.2017.

Newsletter Ptak Warsaw Expo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO S.P. Z O.O. moich danych osobowych w celach marketingowych.

FreshMail.pl