nie

  en

Kup Bilety

  1. O Wydarzeniu

  2. Dla Wystawców

  3. Zwiedzający

  4. Program

  5. Prasa

  6. Kontakt

2-3 GRUDNIA 2017

Miejsce targów:

PTAK WARSAW EXPO

Zwiedzający » BEZPŁATNY AUTOBUS

Bezpłatny Autobus z Centrum Warszawy

Na odwie­dza­ją­cych Dni Aler­gii i Nie­to­le­ran­cji Pokar­mo­wej & Ecorganica

czeka bez­płatny trans­port z Cen­trum Warszawy.

ODJAZD Z PRZYSTANKU DWORZEC CENTRALNY 02 OD STRONY AL. JEROZOLIMSKICH

 

W week­end 21–23 paź­dzier­nika 2016 r. dostępny będzie dar­mowy auto­bus z cen­trum War­szawy do Ptak War­saw Expo, gdzie odbędą się oba wydarzenia.


Auto­bus będzie żółto-czerwony, podob­nie jak auto­busy miej­skie ZTM
i będzie kur­so­wał na trasie:

DWORZEC CENTRALNYDWORZEC ZACHODNIPTAK WARSAW EXPO

PTAK WARSAW EXPODWORZEC ZACHODNIDWORZEC CENTRALNY

BEZPŁATNY AUTOBUS

ROZKŁAD JAZDY