Polska Akademia Zdrowia 2017-08-10T11:58:49+00:00

Z dumą ogłaszamy, że patronat nad targami Dni Alergii oraz przygotowaniem strefy wykładów które odbędą się podczas wydarzenia, objęła Polska Akademia Zdrowia.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nastąpił gwałtowny rozwój gospodarki. Na skutek działalności człowieka powstało wiele zagrożeń cywilizacyjnych, które są niebezpieczne dla środowiska i ludzi. Zanieczyszczone są zarówno powietrze,woda jak i gleba. W masowo produkowanej żywności jest dużo dodatków syntetycznych takich jak: utrwalacze, barwniki, konserwanty. Intensywny rozwój technologiczny (samochody, samoloty, komputery, telefony) spowodował, że nasza aktywność fizyczna jest coraz mniejsza. Ciągła pogoń za polepszeniem warunków ekonomiczno-społecznych, stawianie przed sobą wygórowanych wyzwań skutkuje brakiem czasu na relaks i odprężenie, co w konsekwencji prowadzi do procesów stresogennych. Wszystkie wymienione czynniki mają ogromny wpływ na stan naszego zdrowia oraz jakość życia.
W związku z powyższym powstała idea powołania Stowarzyszenia non profit pod nazwą „Polska Akademia Zdrowia”. 
Celem PAZ jest upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej oraz zdrowego stylu życia, podnoszenie jakości życia, kultury fizycznej, sportu,
krajoznawstwa i wypoczynku oraz ochrona i promocja zdrowia, ekologia, a także edukacja w tych dziedzinach, a w szczególności:
– stworzenie ogólnopolskiego kanału telewizyjnego, promującego zdrowy styl życia oraz rejon Podkarpacki jako jeden z najczystszych
regionów Europy. 
– cykl wykładów prowadzonych przez autorytety w danych dziedzinach (od przedszkola po Uniwersytet Trzeciego Wieku)
– propagowanie prawidłowego żywienia i zdrowej naturalnej żywności
– stworzenie nowoczesnego, niezależnego laboratorium do badania i analizy surowców rolnych, produktów spożywczych,
opakowań i materiałów do kontaktów z żywnością, chemii gospodarczej, kosmetyków, zabawek itp.
– działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
– promocja i organizacja wolontariatu;
– współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym charakterze
www.paz.org.pl

Newsletter Ptak Warsaw Expo

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PTAK WARSAW EXPO S.P. Z O.O. moich danych osobowych w celach marketingowych.

FreshMail.pl